Kruhový trénink / Crossfit

Kruhový trénink je vysokointenzivní intvervalové cvičení, při kterém se na 10-15 stanovštích procvičí celé tělo. Základní interval je 30 sekund, po kterých následuje krátká, standardně 5-10 vteřinová, pauza na přesun na další stanoviště. Za 1 trénink se 1 „kruháč“ projede 3-4x. Cviky na stanovištích jsou voleny tak, aby se po sobě vždy procvičovala jiná partie. Název kruhový trénink/crossfit je odvozen z rozpoložení jednotlivých stanovišť, kde jsou všechny cviky uspořádány do kruhu. Lekce kruhového tréninku vede náš zkušený trenér Zbyňek Švehla

Skladba hodiny

  • Představení cvičitele a uvítání klientů na hodině
  • Dynamický strečink – WARM UP!
  • Ukázka stanovišť – Správné provedení cviků
  • Kruhový trénink
  • BONUS v podobě základních izometrických a izotonických cviků
  • Statický strečink

S sebou

  • Dostatek tekutin
  • Dobrou náladu J
CENÍK CROSSFIT
ROZPIS CVIČENÍ
REZERVACE
Kruhový trénink a budování svalů